Zvony

 

Vďaka svojej historickej hodnote neboli roztavené počas prvej svetovej vojny. Starí ľudia i dnes hovoria, že ich hlas je najzvučnejší a najkrajší v širokom okolí. Sú tri, každý z nich má iný tvar a veľkosť. Prvý zvon je štvorcentový, bez nápisu. Na druhom, osemdesiatkilogramovom zvone je nápis: „ECCE AGNUS DEI QUI TOLLIT PECCATA MUNDI“ – „Hľa, baránok boží, ktorý znáša hriechy sveta“. V roku 1930 bol zakúpený tretí zvon, pretože zvyšné dva nestačili. Nový zvon od Richarda Herolda z Chomútova stál 7238, 95 Kčs a vážil 243 kilogramov. Dňa 12. júna bol požehnaný prepoštom Medveckým. Na zvone je napísané: „NA PAMIATKU SLOVANSKÝCH APOŠTOLOV  SV. CYRILA A METODA“.