Pramene

Administrátor touto cestou ďakuje p. Anne Šovčíkovej, za poskytnutie jej práce: "Kostol sv. Mikuláša v Porube, stredoškolská odborná činnosť v školskom roku 2008/2009" pre vytvorenie tejto webovej prezentácie. 

  1. Šovčíková Anna, stredoškolská odborná činnosť v školskom roku 2008/2009 

  2. Farská kronika

  3. Čavojská Miroslava, Kostol sv. Mikuláša v Porube, stredoškolská odborná činnosť v školskom roku 1999/2000

  4. Kolektív autorov, Súpis pamiatok na Slovensku, Obzor, v Bratislave roku 1968

  5. Kolektív pracovníkov OO SŠÚ, História a súčasnosť miest a obcí okresu Prievidza, v Prievidzi roku 1992

  6. Poliaková Emília, Dejiny farnosti Lazany, diplomová práca  v roku 2000

  7. Vlastivedný zborník Horná Nitra II., Stredoslovenské vydavateľstvo, v Banskej Bystrici roku 1965

  8. Fitzelová Eva, Poruba, stredoškolská odborná činnosť v školskom roku 1995/1996

 

Fotografie:  

Miroslav Zajíc, 

borjan11, 

panoramy.sme.sk, 

poruba.sk

 

UPOZORNENIE:

Administrátor ako oprávnený zástupca autorov článkov a fotografií zverejnených na tomto webovom portáli si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.