Oltár

 

Paradoxne,  oltár sa v porubskom kostole v súčasnosti nenachádza, bol rozobratý a prevezený do Bojníc v roku 1997 za účelom reštaurácie, ktorej sa však do tejto doby ešte nepodrobil.  Je barokový a vyrobený v roku 1701. Má dve časti  - spodná, murovaná menza a horná, drevená. Smerom do výšky sa zužuje. Dominujú obrazy v zlatých rámoch, ktoré zobrazujú svätého Mikuláša – patróna kostola a svätého Juraja, ktorý je tiež zobrazený na maľbe v lodi. Po oboch stranách sú odstúpené dvojice pol a štvrťky stĺpov s korintskými hlavicami. Tento oltár predstavuje ambitový typ. Je doplnený akantovými rozvilinami, ktoré sú akoby popriliepané z bokov na oltár. Po bokoch spodnej časti stoja v takmer životnej veľkosti sochy svätého Petra s kľúčmi a svätého Pavla s mečom. Každý z nich drží v ruke knihu. Ďalšie sochy predstavujú postavy svätej Kataríny, svätej Barbory a Immaculaty. Kým sa nachádzal oltár v kostole, bývalo na ňom položené tabernákulum, ľudovo povedané bohostánok.

            Kedysi bol v Porube ešte starší gotický oltár, z ktorého sa zachovali sošky svätých Mikuláša, Juraja, Ladislava a Václava. Tieto sa však v súčasnosti tiež nachádzajú na bojnickom zámku, kde boli do roku 1994 vystavované, dnes sú uložené v zámockom depozite. V Porube sú len odliatky týchto sôch. Tento gotický oltár bol postavený na murovanej menze, ktorá sa zachovala. Keď Porubu obsadili protestanti, oltár odstránili, ponechali jedine menzu. Keď katolíci spätne získali kostol, priniesli nový barokový oltár, ktorý bol celý drevený a osadili ho do menzy, pričom ju poškodili. Poškodenie však nebolo viditeľné, pretože ho oltár zakrýval. Dnes menzu zakrýva biela plachta a je tam vystavené tabernákulum.