História

 

Kostol svätého Mikuláša v Porube je národnou kultúrnou pamiatkou. Stojí uprostred obce Poruba na vyvýšenom mieste z dôvodu ochrany pred požiarom. Taktiež to svedčí to o jeho strategickom význame. Pochádza z obdobia konca trinásteho a začiatku štrnásteho storočia. Prvá písomná zmienka o Porube je z roku 1330, avšak v tomto čase už kostol určite stál. Je to vzácna ukážka stredovekého komplexu opevnenej vidieckej sakrálnej stavby s cintorínom. 

Kostol bol upravovaný začiatkom pätnásteho storočia, zaklenutý v roku 1658, renovovaný v roku 1830 a 1927. Je postavený v gotickom slohu. Z gotických prvkov je na východnej strane presbytéria situované zachované gotické okno s kamennou trojlistovou kružbou.

      V minulosti bola okolo kostola priekopa, v ktorej bola voda a dnu sa vchádzalo po drevenom mostíku. Neoddeliteľnou súčasťou chrámu sú ochranné múry, ktoré tiež zohrali významnú úlohu pri ochrane obyvateľstva v dávnej minulosti. Pochádzajú z rovnakého obdobia ako aj kostol a sú dostatočne hrubé.

      Porubský kostol je jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom - miesto, kde kňaz slúži svätú omšu.  Je zaklenuté valenou klenbou. Zo severu je prepojené gotickým lomeným portálom so sakristiou. Na západnej strane kostola sa nachádza predstavaná veža so štvorcovým pôdorysom s gotickými okienkami zakončená drevenou zašalovanou pavlačkou, ktorá je zastrešená barokovou šindľovou baňou. Veža má cibuľovitý tvar. Kostol mal pravdepodobne voľakedy dve veže, jednu veľkú, v ktorej sú zvony a druhú, o ktorej sa dá hovoriť ako o zmenšenine prvej veľkej veže. V lodi kostola sú dnes oproti sebe stojace dva páry zväčšovacích okien.

      Svojský ráz dodáva kostolíku 11 starých líp, ktoré sú vysadené v blízkosti ohrady kostola po jej vnútornej aj vonkajšej strane. Ich vek je asi 550 rokov, prezrádzajú to ich kmene s obvodmi 360 cm, 310 cm, 285 cm, 265 cm a 220 cm. Patria medzi chránené stromy.