Drevený maľovaný strop

Drevený maľovaný renesančný strop v porubskom kostole je jedna z jeho dominantných hodnôt a jeden z mála zachovaných stropov tohto typu na Slovensku. V roku 2002 bola ukončená jeho reštaurácia.

Maľovaný strop vznikol v roku 1658, uvádza to datovanie na jeho centrálnej tabuli, v období, kedy bol kostol v rukách protestantov, a to od roku 1647 do roku 1660. V tomto čase bol strop najpútavejším prvkom interiéru, pretože nástenné maľby boli zabielené s príchodom luteránov.

Tento strop je typ záklopového stropu. Jeho pohľadovú plochu tvorí 65 záklopových  dosák, ktoré sú odspodu podbité na nosný trámový systém. Na horné hrany bočných stien lode boli položené hrubo opracované trámy. Tenká krycie lišty prekrývajú spoje záklopových dosák.

Čo sa týka maliarskej výzdoby, dominujú pestrofarebné motívy ovocia, štylizovaných kvetov a vegetatívnych rozvilín, do ktorých sú lokálne umiestnené motívy vtákov a okrídlených anjelských hlavičiek.

Centrum stropu tvorí postava Krista Salvatora mundi – Spasiteľa sveta a štyroch evanjelistov. Kristus stojí, v ľavej ruke drží knihu a v pravej dlhú palicu. Má typické dlhé hnedé vlasy a rúcho so zeleným lemovaním, ktoré mu padá až po členky. Jeho vyobrazenie vyžaruje majestátny pokoj a harmóniu. Evanjelisti sú zobrazení aj so svojimi symbolmi, ktorých maľby sa nachádzajú tiež v presbytériu. Symboly svätých Marka – lev, Lukáša – býk a Jána - orol, sedia spolu s evanjelistami na kamenných podstavcov, na ktorých sú napísane ich mená, okrem symbolu svätého Matúša – anjela, ktorý sa vznáša vo vzduchu. Evanjelisti sú odetí do bohatých rozviatych drapérii, ktoré svojou dynamikou evokujú barok. 

Počas reštaurátorského výskumu sa zistilo, že záklopové dosky a spojovacie lišty sú vyrobené z mäkkého ihličnatého dreva. Maľba na doskách je vyhotovená temperou , na tenkom kriedovom podklade, vlastne bielom nátere s prímesou kriedy. Pigmenty sú prírodné, farebnosť dobre zachovaná. Pôsobením času sa maľovaná vrstva značne poškodila, spráškovatela, oddeľovala sa od dreva, väčšinou aj s kriedovým podkladom. Zaznamenal sa úbytok maľby, niektoré miesta boli opadané až po drevo. Zatekanie spôsobilo žltohnedé fľaky v niektorých partiách stropu. Od roku 2002 však môžu veriaci a návštevníci kostola obdivovať strop v jeho plnej kráse.