DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Administrátor ako oprávnený zástupca autorov článkov a fotografií zverejnených na tomto webovom portáli si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.