Bohoslužby

Pravidelné bohoslužby

Pondelok:    17:00

Streda:    17:00

Nedeľa:    8:30

 

Mimoriadne bohoslužby

Piatok:    16:30 (len 1. piatok v mesiaci)

Prikázaný sviatok v pracovný deň:    16:30

Prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja:    8:30    

 
Uvedený čas bohoslužby sa môže v mimoriadnych prípadoch zmeniť z dôvodu pohrebu alebo inej závažnej okolnosti. 
Ďakujeme za pochopenie.