Služby v kostole

Mgr. Ján Marcin, farár

 

Mária Drábová, kostolníčka

 

Milan Svitok, ozvučenie

 

Ladislav Svitok, zvonár