Organ

                            

Organ je jednomanuálový, 6 registrový organ postavený firmou Otakár Vážanský v Nitre. Rok postavenia nie je na hracom stole uvedený a nenašiel sa ani vo farskej kronike ktorá sa nachádza na farskom úrade v Lazanoch.

Podľa údajom pamätníkov bol organ v Porube postavený za Slovenského štátu. Nástroj má samostatný hrací stôl umiestnený pred organovú skriňu. Ostatné časti (manuálová a pedálová vzdušnica, píšťalový fond, mechy elektrické čerpadlo vzduchu...) sú umiestnené v organovej skrini s rozmermi  2933 mm (šírka) x 1275 mm (hĺbka).

Na čelnej  stene organa je priečne delenie skrine naznačené soklovou rímsou a prospektovými píšťalami. Prospekt je vertikálne rozčlenený hladkými lizénami do troch píšťalových polí, z ktorých stredné je najvyššie aj najširšie. V prospekte sa nachádza  34 zinkových píšťal natretých na strieborno.

 

Na hracom stole je jedna manuálová klaviatúra s 54 klávesmi. Klávesový rozsah manuálu je  od tónu C až po tón f 3. Pedálová klaviatúra má klávesový rozsah od tónu C po tón d1

V sokli organovej skrine je umiestnená sústava čerpacieho a zásobného mecha. Vzduch do mechu organa je nasávaný z povaly kostola. Zásobný mech je tzv. plavákový. 

Nástroj v roku 2002 prešiel generálnou opravou.

Od 19. novembra 2012 sa začali práce na pravidelnej údržbe nástroja. Práce prebiehali pod vedením organára p. Petra Masarika. Údržba zahŕňala čistenie, intonáciu a ladenie organu. Práce boli ukončené 23. novembra 2012. 

V marci 2013 sa pokračovalo v údržbe nástroja, opäť pod vedením organára p. Petra Masarika. Pôvodné, technicky nevyhovujúce čerpadlo vzduchu bolo vymenené za nové, vďaka čomu sa eliminovali rušivé akustické vplyvy, ako aj vibrácie spôsobujúce rozlaďovanie nástroja. Organ je vo výbornom stave a jeho bohatý zvuk môžeme obdivovať v plnej kráse.