ZBIERKA

01.01.2016 00:00

ZBIERKA NA ZÁCHRANU NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY, BAROKOVÉHO 

OLTÁRA RÍMSKOKATOLÍCKEHO KOSTOLA SV. MIKULÁŠA V PORUBE

 

Občianske združenie Sv. Mikuláš v Porube vyhlasuje zbierku na záchranu vzácneho barokového oltára, ktorý bol od roku 1703 až do roku 1998 umiestnený v presbytériu porubského kostola. Oltár bol vyrobený v roku 1701. Má dve časti - spodná, murovaná menza a horná, drevená. Smerom do výšky sa zužuje. Dominujú obrazy v zlatých rámoch, ktoré zobrazujú svätého Mikuláša – patróna kostola a svätého Juraja, ktorý je tiež zobrazený na maľbe v lodi. Po oboch stranách sú odstúpené dvojice pol a štvrťky stĺpov s korintskými hlavicami. Tento oltár predstavuje ambitový typ. Je doplnený akantovými rozvilinami, ktoré sú akoby popriliepané z bokov na oltár. Po bokoch spodnej časti stoja v takmer životnej veľkosti sochy svätého Petra s kľúčmi a svätého Pavla s mečom. Každý z nich drží v ruke knihu. Ďalšie sochy predstavujú postavy svätej Kataríny, svätej Barbory a Immaculaty.

 

Pri tejto príležitosti vydalo Občianske združenie pohľadnicu, ktorej kúpou podporíte záchranu a reštaurátorskú obnovu vzácneho barokového oltára v Porube. 

V prípade záujmu, môžete finančne pomôcť k záchrane barokového oltára ľubovoľným finančným darom na číslo účtu Občianskeho združenia sv. Mikuláš: 7996277/5200
 
Občianske združenie sv. Mikuláš, Poruba
IČO: 37915461
číslo účtu: OTP Banka 7996277/5200
 
ĎAKUJEME ZA VAŠE PRÍSPEVKY A POMOC PRI ZÁCHRANE KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NAŠICH PREDKOV.