Papierový model nášho kostola!

16.05.2017 19:42

 

Milí priatelia!

Porubský kostolík sv. Mikuláša je právom pýchou našej obce a jedinečným dedičstvom, ktoré nám tu po sebe zanechali naši dedovia. Niektorí z Vás ho navštevujete pravidelne, iní zas chodíte okolo neho a obdivujete jeho architektúru alebo čerpáte energiu a kľud, ktorý vyžaruje zo svojich starých kamenných múrov a z prekrásnych fresiek.

Jedným z cieľov Občianskeho združenia sv. Mikuláš je vytvárať podmienky na záchranu, obnovu a údržbu tejto národnej kultúrnej pamiatky. A preto sa nadšenci z tohto združenia rozhodli opäť pripraviť pre Vás niečo zaujímavé - svojho druhu jedinečnú vystrihovačku - papierový model, ktorý dokonale znázorňuje túto stavbu v 3D.

Samotná vystrihovačka kostola sa skladá z 3 strán dielov a je v mierke 1:150. Na zadnej strane vystrihovačky nájdete okrem návodnej kresby aj pár slov o histórii kostolíka, tématicky doplnených o fotografie.

Cena vystrihovačky je 5 Eur.

Všetky peniaze získané predajom tejto vystrihovačky pôjdu na účet OZ Svätý Mikuláš, ktoré ich plánuje použiť na záchranu barokového oltára a sôch z roku 1701, ktorý bol kedysi umiestnený v kostole sv. Mikuláša v Porube. Na daný účel vyhlásilo aj zbierku ... https://porubakostol.webnode.sk/…/zbierka-na-zachranu-narod…/

Vystrihovačka sa bude dať zakúpiť priamo pred kostolom, na tradičnej májovej púti v Porube, ktorá sa bude konať koncom mája 2017 a pravdepodobne už aj počas akcie "Výstup na Maguru", ktorá sa bude konať 7.5.2017.

 

www.facebook.com/stanko.kurbel/posts/10211128464960106